Global Express

Global Express er et kurerprodukt som dekker hele verden med 1-3 dages service.

Express Video

Global Express

INTERFJORD Global Express

Global Express er et kurerprodukt som dekker hele verden med 1-3 dages service. Produktet passer godt til mindre forsendelser, hvor tid har avgjørende betydning.

Vi har daglige avganger.