Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser ifølge avtale. Ved overskridelse beregner vi 2 % rente per måned.

Alle priser er basert på gjeldende dagskurser og oliepriser. Uforutsette avgifter og prisstigninger vil kreves separat.

Vi forutsetter et fritt og uhindret fraktforløp, samt transportørens mulighet for hensiktsmessig planlegging av losse- og lossetidspunkter.

Spesielle leveringskrav fra mottakerens side og ekstraordinært tidsforbruk ved tollbehandling innen EU beregnes separat.