Info og Betingelser

Info og Betingelser

INTERFJORD utfører alle opgaver i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2015) og ifølge CMR-regler, som omhandler loven om fraktavtaler for internasjonal veitransport.

NSAB 2015:
Alle oppgaver utføres i henhold til Nordisk Speditørforbund alminnelige bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelsene begrenser vårt ansvar for tap, forringelse eller beskadigelse av gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse opp til fraktbeløpet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved lagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hendelse begrenset til SDR 500.000 (§ 27).

Spesiell oppmerksomhet vises til at krav mot speditøren foreldes etter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter både aktuelle og tidligere krav. Krav på frakt m.v. skal honoreres uansett handelsavtalens leveringsbetingelser (§ 10). Alle transportoppgaver utføres etter de gjeldende CMR-regler (loven om fraktavtaler for internasjonal veitransport). Reklamasjoner: Ved eventuell skade eller manko må transportøren og assurandøren straks underrettes.