Drivstoff-justeringsfaktor

Drivstoff-justeringsfaktor på Global Economy og Global Express er i september måned 2021: 33,5%.

Det eksisterer en drivstoff-justeringsfaktor på Global Economy og Global Express, per september i 2021 på 33,5%.

For ytterligere informasjon om topiske justeringsfaktorer, kan du ringe din vanlige kontaktperson ved INTERFJORD.