Betingelser Sea Freight

INTERFJORD Sea Freight

"Såfremt INTERFJORD A/S selvstendig har påtatt seg en sjøtransportoppgave - og påfølgende står som transportør i avtaleforholdet til ordregiveren - så utføres sjøtransporten i henhold til de til enhver tid gjeldende preseptive regler vedrørende transportansvar i Søloven".