Betingelser Air Freight

INTERFJORD Air Freight

"Såfremt INTERFJORD A/S i forhold til sin ordregiver har avgitt et selvstendig lufttransportløfte - og påfølgende står som transportør i avtaleforholdet til ordregiveren - så utføres lufttransporten i henhold til de til enhver tid gjeldende regler i Luftfartsloven."