NYHETER

Nye speditørelever

14 juni, 2018

Det er med glede at vi kan meddele at vi har ansatt følgende nye medarbeidere:

Frederik Majgaard

I går hadde vi et jobbintervju med Frederik. I dag begynte Frederik hos INTERFJORD Randers A/S. Frederik er 22 år, født og oppvokst i Nykøbing Mors. Han ble HHX-student fra Nykøbing Mors Handelsgymnasium i 2015, og deretter ble han utdannet som handelsassistent hos Tømmergaarden i Thisted. Etter utdannelsen som handelsassistent startet han på lærerutdannelsen – og han har nettopp avsluttet 1. semester. Frederik fant ut at det ikke var det rette for ham og derfor setter han stor pris på å starte som elev hos INTERFJORD Randers A/S, hvor han begynner i vår kureravdeling samtidig med at han tar det obligatoriske 5-ukers online-kurset. På fritiden er han sammen med venner og spiller håndball.

Frederik Thomsen

Frederik Thomsen er 20 år. Han er i gang med siste år som HHX-student fra Nykøbing Mors Handelsgymnasium denne sommeren. Frederik begynner som speditørelev 1. august 2018, og starter på det 5-ukers obligatoriske online-kurset samtidig med normal arbeidstidn i vår kureravdeling. Frederik bor i Nykøbing og tilbringer fritiden sammen med venner og trening i det lokale treningssenteret.

Vi ønsker de nye medarbeiderne i INTERFJORD lykke til!