Drivstoff-justeringsfaktor

Drivstoff-justeringsfaktor på Global Economy og Global Express er i februar måned: 24 %.

Det eksisterer en drivstoff-justeringsfaktor på Global Economy og Global Express, per februar 2018 på 24 %.

For ytterligere informasjon om topiske justeringsfaktorer, kan du ringe din vanlige kontaktperson ved INTERFJORD.